Om Meg

STRATEGI & PROSESS

Markedskommunikasjon handler om èn ting: At kunden velger deg. Du trenger riktig verktøy til jobben. Våre verktøy gir deg som kunde klar prosess og ren vare for pengene. Dette er hva vi gjør.

Om Meg

UTGANGSPUNKT

Vi definerer en klar målsetting med din bestilling. Den er konkret og fokuserer på det du ønsker å oppnå. Utgangspunktet er dine forretningsmål, rammer og strategier. Hvordan skape gjennomslag i markedet? Hvordan kan du nå kunden, og hvordan sikre at dine kunder finner deg? Skal du nå ut, gjelder det å sette spor. Derfor ønsker vi å skape en tydelig fortelling som gjør inntrykk.

BAKGRUNN

Vi vet at din fortelling må bygge på din bedrifts historie, de ansattes verdier, og de mål dere styrer mot. Vi går grundig inn i dette. Vårt mål er å sammen lage en fortelling som publikum tror på og som de blir berørt av. Om vi klarer dette, vil fortellingen også ha tilbakevirkende kraft på din bedrift. Den vil styrke dine ansattes identitet innad.

VIRKEMIDLER

Innhold, funksjon og form fungerer best når de styrker hverandre.
Vi velger riktige visuelle, tekstlige og andre virkemidler slik at fortellingen får kraft. Da kan den nå ut til publikum og inn til mennesker. Vi velger riktige kanaler og riktig volum. Vår verktøykasse er rik. Den kan vi velge edruelig fra, men vi kan også sette fyr og skape begeistring om du ønsker det ekstraordinære.

PROSESS

Gjennom hele prosessen er vi enige med deg om rammer, strategi og retning. Det er viktig for oss at du har innsikt i arbeidet. Du får derfor klare og konkrete valg underveis for hver delprosess. Dette sikrer deg kontroll over arbeid og kostnad. Vi erfarer at kunder setter stor pris på denne metoden.

"LOGICwill take you from A to B
IMAGINATION will take you EVERYWHERE"
- Albert Einstein -

MAGISK ILD I TØRT GRESS

Destillert er en blanding av gammelt og nytt reklameblod. Vi følger kunden tett fra brief, gjennom idè- og konseptutvikling, til sluttprodukt.

Våre designere er magikere. Kompetansen strekker seg fra klassisk illustrasjon og grafisk design, til fremtidsrettet web, 3D og animasjon. Vi skaper grenseløse visuelle opplevelser, både på trykte flater og i digitale medier. Med andre ord, vi kan alt og litt til!

Kompetanse

WEBDESIGN & UX

De fleste kjøp er bestemt allerede før kunden tar kontakt med deg. Du må derfor være godt synlig. Det er helt avgjørende at din nettside er optimalisert for treff i søkemotorer. Kunden må finne deg. Like viktig er det at dine produkter kan skape engasjement på sosiale medier. Her kan vår tydelige fortelling sette spor. Treffer man her, har man ild i tørt gress.

Du har få sekunder å fange kundens oppmerksomhet på nett. De fleste er i dag på nett via sin telefon. Mange bruker også brett og skjerm. Dine nettsider må være responsive og tilpasset publikums ulike nettvaner. Mange websider er i dag ikke gode nok. Konsekvensen av dette er at man mister kunder uten engang å vite det.

UX-design handler om den totale brukeropplevelsen. Man må ha på plass både det tekniske og det magiske. Man kan bli funnet, men må likevel kunne bergta den som søker deg opp.

GRAFISK DESIGN

God formidling handler om å stoppe og fasinere publikum, og deretter få dem til å tenke og handle. Du har kun få sekunder til å fange oppmerksomheten. Vi kan stoppeffekt, og vi kan kunsten å skape det magiske øyeblikket hvor kunden velger deg.

LOGO & IDENTITET
De beste logoer gjenkjennes mer for sin visuelle utforming enn for sitt skrevne ord. Alle varemerker trenger en sterk og unik visuell identitet. Dette er grunnlaget for din merkevarebygging, og vil skape gjenkjennelse og styrket posisjon i markedet. En solid og profesjonell merkevare er en forutsetning for å være tydelig og for å bli tatt på alvor.

VISUELL KOMMUNIKASJON
Mennesket er visuelt. Vår evne til visuell orientering er fra naturens side avgjørende for vår evne til kommunikasjon. Vi både snakker og ser i bilder hele tiden. Dette er vårt fag. Vi vet hvordan vi styrker og former budskap ved hjelp av form og farge. Vi ser konsept, design og kommunikasjon i sammenheng. I dagens medielandskap er både tradisjonelle og digitale flater viktige for å nå ut. Vi gjør din merkevare spenstig, interessant og profesjonell.

FOTO & ILLUSTRASJON

Foto og illustrasjon kan skape digital kunst. Det kan løfte poenger og fortellinger og gi dem kraft som skaper sterke opplevelser. Dette er viktig, både ved første øyekast, og ved stadig tilbakevendende blikk. Som noen sa treffende: Gode bilder hjelper folk til å se.

3D VISUALISERING

Gjennom digital visualisering skaper vi sterke visuelle uttrykk som engasjerer og overtaler. Du kan la dine kunder få oppleve dine drømmer og visjoner før de virkeliggjøres. Dette sparer tid og penger, og gir solid grunnlag for å ta beslutninger tidlig i planleggingsfaser. Tidligere var man her avhengig av modeller og prototyper. 3D-modellering, -animasjon, og -visualisering er fremtiden. Hos oss er det virkeligheten.

VIDEO, MOTION GRAPHICS & ANIMASJON

Fra tidligere å ha vært forbeholdt TV og kino er dette nå konstant tilstede i vår daglige kommunikasjon. Levende bilder er i bruk hele tiden overalt. Aldri før har dette vært mer populært. Aldri før har vi kunnet nå mer effektivt ut til målgrupper. Publikum ser, liker og deler fengende videoer. Liv og bevegelse løfter fortellingen og forsterker kommunikasjonen. Det handler enkelt og greit om å fortelle den gode historien med sterkere formidlingskraft og større underholdningsverdi.

Kompetanse
footerlinje
footerlinje

KONTAKT OSS I DESTILLERT

Ta kontakt, så diskuterer vi din neste kreative utfordring over en kopp kaffe.