Rudolf Steinerskolen

Rudolf Steinerskolen i Bergen er en privat, kombinert barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Der undervises over 13 klassetrinn, fra 1. klasse til 3. videregående. Steinerskolen videregående tilbyr en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles. Disse tre feltene vektlegges i alle fag, blant annet ut i fra et siktemål om at elevene senere skal kunne ta frie valg i forhold til utdanning og yrke.  

Destillert Reklame har laget nettside for den videregående skolen.

Nettside

Bestillingen for nettsiden var å skape et moderne og lekent uttrykk. Det var også et viktig poeng å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, forenkle navigasjonen og at det skulle være enkelt å finne, og fylle ut diverse søknadsskjemaer. I tillegg skulle nettsiden dele informasjon og svare på spørsmål om opptak på en effektiv og ryddig måte.
Vi er enig med kunden i at resultatet ble vellykket.