Mattak

Mattak er en miljøsatsing i regi av anleggsgartnermester Svein Boasson AS. Gjennom deres kompetanse på grønne tak generelt og dyrking av mat på tak spesielt, ønsker de å bidra til en grønnere og mer bærekraftig byutvikling.

Nettside

Formålet med nettsiden er todelt. Det ene handler om hvordan dyrking av mat på tak kan bidra til grønnere byer og økt matproduksjon, på et overordnet nivå.

Den andre delen handler om hvordan man rent faktisk kan gå frem for å tilrettelegge for matproduksjon på tak. Siden har en trinnvis oppbygging, og har blitt jevnlig oppdatert gjennom sesongen. Planen er å gjøre noe tilsvarende til neste år.

Designmessig har vi gjort det så enkelt som mulig. Enkel forklarende tekst og illustrerende bilder. Budskapet har vært viktigere enn visuelle virkemidler.