Logosamling

Det finnes ikke noe fasit på hvordan en god logo skal se ut. Det viktigste er at bedriften kan identifisere seg med symbolet. Logoen skal følge med dere i mange år fremover, og er det viktigste redskapet for gjenkjennelse. Sekundært er det det selvsagt også noen grafiske regler for hvordan en god logo skal utformes. – Dette kan vi, og vil veilede dere underveis.