JET Seafood

JET Seafood står bak seafoodportal.com som er en ny markedsløsning som skal sørge for økt likviditet, redusert transaksjonskost og bedre informasjonsflyt og transperans for dem som handler fisk.

Profilering

Vi har gjort endringer på logo og profilfarger. Vi laget et stilrent design på rollup som lot budskapet få hovedfokus. På visittkortene introduserte vi de nye profilfargene.