Brazil Churrascaria

Denne restauranten var den første i sitt slag i Norge. De startet i Bergen, for så å ekspandere til Oslo. Konseptet var 100 % gjennomført og ble en stor suksess. Driften er i dag tatt over av en annen aktør, med tilnærmet lik profil. Vi var så heldige å få være med fra starten, og står bak hele det visuelle uttrykket til restauranten. 

Logo

Nettside

Profilering